NEPREKIDNO PROŠIRUJTE SVOJE VEŠTINE

Da bismo unapredili učinak vašeg kliničkog tima u svakodnevnom radu, razvili smo prilagodljiva edukativna klinička rešenja

GE CARES

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE SAMO ZA VAS
Postupni početni kursevi obuke prilagođeni vašim potrebama, koji počinju od trenutka instaliranja vaše opreme, a nastavljaju se programom kontinuirane edukacije koji zadovoljava vaše potrebe za obukom, kako u digitalnom smislu tako i na terenu, zavaljujući momentalnoj podršci na daljinu i vebinarima.

GECARES.COM

POVEŽITE SE SA DRUGIM STRUČNJACIMA I PRATITE NJIHOVE OBJAVE NA MREŽI
Pridružite se zajednici koja se bazira na razmenama, gde možete da učite, delite sadržaje, povezujete se sa kolegama iz branše i učestvujete u dešavanjima. Pristupite sadržajima e-učenja, pohađajte vebinare i rezervišite mrežnu seansu sa stručnjakom.

Jedna tačka pristupa koja objedinjuje sve vaše potrebe za edukacijom i obukom, uključujući edukativne resurse i podršku na mreži koju pružaju naši klinički stručnjaci