O GE Healthcare

GE Healthcare pruža transformacione medicinske tehnologije i usluge koje oblikuju novo doba zdravstvene nege pacijenata.

Naša široka stručnost u medicinskiom imidžingu i informacionim tehnologijama, medicinskoj dijagnostici, sistemima za praćenje pacijenata, otkrićima lekova, biofarmaceutskim proizvodnim tehnologijama, poboljšanju performansi i uslugama rešavanja zadataka – pomažu našim klijentima da pruže bolju zdravstvenu negu većem broju ljudi u svetu po nižoj ceni. Pored toga, mi smo partneri sa vodećim kompanijama u zdravstvenoj zaštiti, nastojeći da iskoristimo globalnu politiku promene, neophodnu za sprovođenje uspešnog prelaska na održive sisteme zdravstvene zaštite.

Naša „healthymagination“ vizija za budućnost poziva svet da nam se pridruži na putovanju jer neprekidno razvijamo novine koje se usredsređuju na smanjenje troškova, povećanje pristupa i poboljšanje kvaliteta svud u svetu.

Sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, GE Healthcare je jedinica kompanije General Electric (NYSE: GE). Širom sveta zaposleni u GE Healthcare posvećeni su pružanju usluga zdravstvenim radnicima i njihovim pacijentima u više od 100 zemalja.


Više informacija