O GE Healthcare

GE Healthcare pruža transformacione medicinske tehnologije i usluge koje oblikuju novo doba zdravstvene nege pacijenata.

Naša široka stručnost u medicinskiom imidžingu i informacionim tehnologijama, medicinskoj dijagnostici, sistemima za praćenje pacijenata, otkrićima lekova, biofarmaceutskim proizvodnim tehnologijama, poboljšanju performansi i uslugama rešavanja zadataka – pomažu našim klijentima da pruže bolju zdravstvenu negu većem broju ljudi u svetu po nižoj ceni. Pored toga, mi smo partneri sa vodećim kompanijama u zdravstvenoj zaštiti, nastojeći da iskoristimo globalnu politiku promene, neophodnu za sprovođenje uspešnog prelaska na održive sisteme zdravstvene zaštite.

Naša „healthymagination“ vizija za budućnost poziva svet da nam se pridruži na putovanju jer neprekidno razvijamo novine koje se usredsređuju na smanjenje troškova, povećanje pristupa i poboljšanje kvaliteta svud u svetu.

Analizom prikupljenih podataka putem hardvera, softvera i biotehnologije, GE Healthcare učestvuje sa 19 milijardi dolara u ukupnom poslovanju GE (NUSE: GE). Kao vodeći proizvođač medicinske opreme sa, sa više od 100 godina iskustva u industriji i više od 50000 zaposlenih širom 100 zemalja, mi unapređujemo zdravstvenu zaštitu omogućavajući bolje rezultate za naše zdravstvene ustanove i pacijente. Za najnovije vesti, pratite nas na Facebook, LinkedIn i Twitter ili The Pulse portalu.


Više informacija